Villkor – Hotel Express by K3 Travel 

K3 Travel AB (nedan kallat Leverantör) tillhandahåller tjänsten Hotel Express (nedan kallat Hotel Express) för resande företag (nedan kallat Företaget). 

 1. Allmänt om tjänsten

Hotel Express erbjuder: 

 • Ett stort utbud av förmånliga hotellavtal 
 • Tjänster som förenklar hotellbokningarna 
 • Personlig bokningsservice 
 • Fakturering av hotellnätter 
 • Förmånliga rabatter genom våra förmånspartners som tex drivmedelsrabatt. 
 1. Abonnemang

Abonnemanget är personligt och gäller endast för den person som står på abonnemanget. Tjänsten är personlig och tecknas av ett företag, i särskilda fall även privatperson. Vid tecknande av abonnemang via företag äger och ansvarar företaget för abonnemanget och dess bokningar. Abonnemangen gäller tills vidare och med automatisk förnyelse. (se punkt 10 – uppsägning). 

 1. Tjänstens giltighet

Tjänsten ingås enligt överenskommelse och gäller därefter tills vidare, med automatisk förnyelse. (se punkt 10 – uppsägning). 

 1. Sekretess och hantering av personuppgifter

Se vår integritetspolicy här. 

 1. Avtalspriser

Leverantör har förhandlat fram avtalspriser med ett stort urval av hotellkedjor och fristående hotell. Rabatterna varierar beroende på hotell och kedja. De förhandlade rabatterna gäller vid avbokningsbara rum och följer respektive hotells avbokningsregler. 

 1. Priser och villkor

Betalningsvillkoren från det att abonnemanget aktiverat är 20 dagar. Leverantör äger rätten att ta ut en fakturavgift för pappersfaktura. Vid faktura via e-post eller vid betalning med kredit- eller betalkort tillkommer ingen fakturavgift. Leverantör äger vidare rätt att vid sen betalning debitera påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen. 

Vid avvikelser gällande leverans av inloggningsuppgifter, är det Företagets ansvar att meddela Leverantör dessa avvikelser inom 8 dagar. Leverantör erbjuder inte returrätt till Företaget, med undantag att sådan rätt medges av Leverantör i utställda garantier. Privatkunder äger returrätt enligt distansavtalslagen. 

 1. Bokning och betalning

Hotellrum kan bokas på egen hand eller via Hotel Express bokningsservice, om företaget valt att aktivera den servicen i abonnemanget. Läs mer vad som ingår under i abonnemanget på www.hotellexpress.se./tjanster. 

Betalning av hotellrummet sker enligt hotellets kredit- och betalningsrutiner. Vid så kallad No Show äger hotellet eller Leverantör rätt att debitera hela kostnaden vidare tillsammans med en administrativ avgift om 200 SEK. Leverantör kan inte hållas ansvariga för mellanhavande mellan hotellet och företaget. Företaget är alltid ansvarigt för att kontrollera om bokning stämmer överens med beställningen. 

Om Företaget har synpunkter på vistelsen ska detta framföras i första hand till hotellet. Rör klagomålen sådant som är kopplat till tjänsten ska Leverantör underrättas inom två dagar från vistelse inom Sverige och sju dagar från vistelse utanför Sverige. 

 1. Force Major

K3 Travel ansvarar inte för fel, dröjsmål eller annan skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd eller -föreläggande, krigshändelse, strejk, naturkatastrof, större utbrott av allvarlig sjukdom eller annan liknande omständighet eller händelse som ligger utanför K3 Travels kontroll. 

Inte heller ansvarar K3 Travel för eventuella skador som beror på underleverantörs bristande utförande av resetjänst, till exempel skador på grund av inställda eller försenade flyg. 

 1. Tillämplig lag och tvister

Tvist rörande avtalet ska avgöras enligt svensk domstol, med tillämpning av svensk rätt. 

 1. Uppsägning

Önskas en uppsägning av Hotel Express tjänster eller abonnemang behöver detta ske per telefon eller e-post. 019-16 60 00 / info@hotelexpress.se. Utebliven betalning gäller ej som uppsägning. 

Abonnemangen förnyas den första dagen i månaden. Är abonnemanget bundet sker förlängning av bindningstiden (12 månader) nästkommande år och den första dagen i den månad då abonnemanget skapades. Vid uppsägning under en pågående period kan resterande period överlåtas till annan person i företaget mot en kostnad 250kr exkl. moms. Överlåtelse kan ej ske till en person som redan har ett abonnemang. 

Uppsägningstid 

 • Obundet abonnemang är uppsägningstiden en (1) kalendermånad. 
 • Bundet abonnemang har uppsägningstid senast dagen innan en ny bindningstidsperiod påbörjas. 
 1. Ändring av villkor

Leverantör förbehåller sig rätten att när som helst ändra i våra allmänna villkor. Uppdaterade villkor träder i kraft i samband med att de publiceras på webbplatsen. Om ändringarna är av väsentlig betydelse kommer ni att informeras i god tid innan ändringarna träder i kraft och vi kommer förklara innebörden av ändringarna. 

 1. Ändring av utbud

Leverantör äger rätt att löpande ändra i vårt utbud och avtal utan företagets samtycke. Exempel på sådana förändringar är tillägg och borttag av hotell, hotellkedjor och förmåner. Vi äger rätten att göra prisjusteringar på våra abonnemang och tjänster. 

 

Våra allmänna villkor gäller tills vidare och reviderades senast 2022-12-26.