Allmänna villkor

Här kan du ta del av våra allmänna villkor. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta K3 Travel på 019-16 60 00 eller info@k3travel.se.

K3 Travel AB med organisationsnummer 556795-0117 (nedan benämnt K3 Travel) förmedlar affärsresetjänster till företag (nedan benämnt Företaget) som önskar köpa affärsresetjänster. K3 Travel AB tillhandahåller två affärsområden med flera tjänster för resebranschen, Hotel Express och Affärsresebyrån.

Genom att ingå avtal avseende köp av affärsresetjänster från K3 Travel accepterar Företaget dessa villkor. K3 Travel förbehåller sig rätten att när som helst ändra i våra allmänna villkor. Uppdaterade villkor träder i kraft i samband med att de publiceras på denna sida. Om ändringarna är av väsentlig betydelse kommer ni att informeras i god tid innan ändringarna träder i kraft och vi kommer förklara innebörden av ändringarna.

Villkor uppdelat per affärsområde

Nedan kan du läsa våra villkor uppdelat per affärsområde. Klicka på den tjänst du är intresserad av.