Skip to main content

Förändringar efter lansering av SJs nya bokningssystem

 • SMS-biljett avvecklas och kommer inte att komma tillbaka.
 • Ombokningsbara biljetter finns inte längre kvar. De biljettval som finns är; ej av- eller ombokningsbar (kan ej återbetalas) och fullprisbiljett (kan avbokas med återbetalning).
 • Nattåg är inte bokningsbart i onlinebokningen. Behöver du boka nattåg, ring vår bokningsservice.
 • Boka sittplats nära kollega är inte tillgängligt, åtgärd planerat till 25/9 2024.
 • Boka rullstolsplats är inte tillgängligt online, åtgärd planerat till 25/9 2024. Behöver du boka rullstolsplats, ring vår bokningsservice.

Nedan följer information från SJ, vi uppdaterar denna sida så snart vi får ny information. 

Information från SJ

Introduktion/bakgrund

Sedan lanseringen av SJs nya bokningssystem våren 2024 har ett antal utmaningar uppstått för återförsäljare som vill sälja SJs (och övriga tågoperatörers) utbud.

 • Allt utbud och funktionalitet som önskas finns ännu ej tillgängligt hos alla systemleverantörer som tillhandahåller tjänster för resebyråförsäljning.
 • Förändrade gränssnitt och funktionalitet i verktyg som resebyråsäljare använder påverkar arbetssätt.
 • Många aktörer med olika roller behöver samverka i ett komplext ekosystem för att säkra en helhetsleverans till resebyråerna.

Vi tar vårt gemensamma ansvar för att tillgängliggöra möjligheten att boka tågresor hos återförsäljare på största allvar

 • Vi beklagar att vi orsakat våra återförsäljare och företagsresenärer
  bekymmer i och med lanseringen av nya boknings- och
  distributionslösningar
 • Att byta dessa systemlösningar har varit ett mycket stort och komplext
  arbete med många involverade parter
 • Pga. av beroenden till en av SJs viktigaste underleverantörer var SJ
  tvungna att lansera sina nya lösningar innan sommaren, trots att alla
  distributionslösningar som tillhandahålls av ex SilverRail och Amadeus,
  ännu ej innehåller all önskad funktionalitet
 • Olika operatörer har haft olika förutsättningar för sina systembyten vilket
  innebär att allt utbud inte kunnat tillgängliggöras samlat via Samtrafiken
  utan det har krävts successiva lanseringar.
 • SilverRail har fokuserat på att få in försäljning av hela marknadens utbud, samt att förbättra funktionalitet för distribution genom Amadeus
  återförsäljare.
 • SJ arbetar aktivt tillsammans med Samtrafiken och SilverRail och vi tar ett stort gemensamt ansvar, tillsammans med övriga aktörer i branschen, för att säkra att alla tågresor och biljettalternativ ska finnas tillgängliga
  skyndsamt för affärsresenärer som bokar sina resor via återförsäljare.